Polaina Grasshopper Sea to Summit

Diseñada para la montaña.